Judet
Pagini
Categorii
Case de bani
Din 2007 Aviva Grup este prezenta pe piata din Romania prin intermediul a 3 companii: - Aviva Asigurari de Viata - Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat - Aviva Investors Romania Aviva Asigurari de Viata Aviva Asigurari de Viata si-a inceput activitatea pe 11 octombrie 2000. Aviva Asigurari de Viata este membru al UNSAR- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania si este afiliata la UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania. Aviva este initiator si membru fondator al Asociatiei Pensiilor Administrate Privat (APAPR). Aici gasiti raportul anual de activitate al companiei pentru anul 2007. Aici gasiti raportul anual de activitate al companiei pentru anul 2008 Date de identificare Aviva Asigurari de Viata: - Aviva Asigurari de Viata SA - Adresa: Str. Buzesti 76-80, et. 1, sector 1, Bucuresti - Cod fiscal: 12295479 - Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/9186/18.10.1999 - Forma juridica: societate pe actiuni - Capital social: 165.620.690 RON - Asigurator autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - Numarul inregistrarii in Registrul Asiguratorilor: RA 001/10.04.2003 Lista agentilor care ofera servicii de consultanta financiara Aviva: Agentii de asigurare persoane fizice Agentii de asigurare persoane juridice Conducerea executiva a persoanelor juridice Agenti de asigurare subordonati - persoane juridice Activitatea asigurarilor din Romania este reglementata prin Legea 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor din Romania impreuna cu toate actele legislative aferente, iar Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) este autoritatea autonoma de specialitate, cu personalitate juridica, al carei scop principal este apararea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitatii activitatii de asigurare in Romania. Date statistice folosite în calculul primelor de asigurare ale Aviva Asigurari de Viata Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat Pe 26 iulie 2007, Aviva a primit aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) pentru a infiinta o societate de administrare a pensiilor private: Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat SA. Pe 25 august 2007, societatea nou infiintata a primit autorizatia de administrare a fondului sau de pensii obligatorii, Pensia Viva. Compania infiintata in 2007 administreaza si un fond de pensii facultative, Pensia Mea. Date de identificare Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat: - Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat - Adresa: Str. Buzesti 76-80, et. 4, sector 1, Bucuresti - Cod fiscal: 21948054 - Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J40/11737/2007 - Capital social: 17.579.916 RON Aviva Investors Romania Aviva Investors Romania este noul nume al Certinvest SAI, societate parte a Grupului Aviva Romania din septembrie 2007, cand a fost achizitionata de grup. Certinvest a adus un plus de experienta si valoare companiei de asigurari, prin expertiza in investitii pe piata din Romania. Experienta Certinvest pe piata din Romania dateaza din anul 1994. Compania a dovedit de-a lungul anilor ca este unul dintre cei mai dinamici si inovatori administratori de fonduri mutuale de pe piata romaneasca. Pe 29 septembrie 2008, Certinvest s-a alaturat celorlalte companii care se ocupa de managementul capitalului Aviva la nivel mondial devenind astfel Aviva Investors Romania. Aviva Investors Romania are in prezent in administrare 15 milioane de euro din 4 fonduri mutuale, fiecare dintre ele orientat catre alt tip de investitii. Avia Investors administreaza, de asemenea, si conturi de investitii individuale.
Informatii firma
  • Categorie:Asigurari-reasigurari
  • Companie:Aviva
  • Telefon:021 203 83 00
  • Fax:021 203 83 01
  • Email:birouldepresa@aviva.ro, office
  • Website:http://www.aviva.ro/
Adresa

Engleza
2007 Aviva is present in Romania through three companies: - Aviva Life Insurance - Aviva Administration Company for a Private Pension Fund - Aviva Investors Romania Aviva Life Insurance Aviva Life Insurance has started work on October 11, 2000. Aviva Life Insurance is UNSAR-member National Union of Insurance Companiesand Reinsurance Companies from Romania and is affiliated to UNSICAR - The National Association of Insurance Brokerage and Consulting in Romania. Aviva is the initiator and founding member of the Association of Private Pension Administration (APAPR). Here you find the company's annual report for 2007 . Here you find the company's annual report for 2008 dataIdentification Aviva Life Insurance - Aviva Life Insurance Co. - Address: Str. Buzesti 76-80, et. 1, sector 1, Bucharest - VAT: 12,295,479 - Number of commercial registration: J40/9186/18.10.1999 - Legal form: joint stock company - capital: EUR 165,620,690 - Insurer authorized by the Insurance Supervisory Commission - registration number on Registrul Insurers: AR 001/10.04.2003 list agents offering financial advisory services Aviva: individual insurance agents insurance agents corporate executive management of legal persons subordinates insurance agent - corporate insurance activity in Romania is regulated by Law 32 / 2000 on insurance companiesand insurance supervision in Romania with all relevant legislation and the Insurance Supervisory Commission (CSA) is specialized autonomous authority with legal personality, whose primary goal is protecting and promoting stability of insured insurance activity in Romania. Statistical data used in the calculation of insurance premiumsAviva Life Insurance Aviva Administration Company for a Private Pension Fund on July 26, 2007, Aviva received approval from the Commission of Private Pension System Supervisory Commission (CSSPP) to establish a private pension management company: Aviva Administration Company a private pension fund. On August 25, 2007, newly founded company received Autoorizatia managing compulsory pension fund, pension Viva. The company was founded in 2007 and administers a voluntary pension fund, my pension. Identification data Aviva Administration Company for a Private Pension Fund - Aviva Administration Company for a Responsible Private Pensions - Address: Str. Buzesti 76-80, et. 4, sector 1, Bucharest - VAT: 21948054 -Commercial registration number: J40/11737/2007 - capital: EUR 17,579,916 Aviva Investors Aviva Investors Romania Romania is the new name of Certinvest SAI company part of Aviva Group Romania in September 2007, when it was purchased by the group. Certinvest has brought additional experience and value the insurance company with expertise in the investment marketRomania. Certinvest experience in Romania dates from 1994. The company has proven over the years as one of the most dynamic and innovative mutual fund managers in the Romanian market. On September 29, 2008, Certinvest joined other companies that deal with global capital management becoming Aviva Aviva Investors Romania. AvInvestors Romania has few currently administers 15 million in four mutual funds, each oriented towards other investments. Aviation Investors manages also individual investment accounts.
Spaniola
y Reaseguros de Rumania y está afiliada a UNSICAR - La Asociación Nacional de Correduría de Seguros y Consultoría en Rumanía. Aviva es el iniciador y miembro fundador de la Asociación de Administración Privado de Pensiones (APAPR). Aquí usted encuentra de informe anual de la compañía para 2007 . Aquí usted encuentra de informe anual de la empresa de los datos de 2008Aviva - Seguros de Vida Aviva Vida Compañía de Seguros de identificación - Dirección: Str.. Buzesti 76-80, et. 1, 1, Bucarest - CIF: 12.295.479 - Número de comerciales: el registro J40/9186/18.10.1999 - jurídico: forma conjunta - sociedad anónima de capital del sector: 165.620.690 euros - La aseguradora autorizada por la Comisión de Supervisión de Seguros - número de matrícula de RegisLas aseguradoras Trul: AR lista de agentes 001/10.04.2003 ofreciendo servicios de asesoría financiera de Aviva: agentes de seguros individuales de agentes de seguros corporativos de gestión ejecutiva de seguro subordinados agente de las personas jurídicas - La actividad de seguros corporativos en Rumania está regulada por la Ley 32 / 2000 sobre las compañías de segurosy supervisión de seguros en Rumanía con toda la legislación pertinente y la Comisión de Supervisión de Seguros (CSA) está especializada autoridad autónoma con personalidad jurídica propia, cuyo principal objetivo sea la protección y promoción de la estabilidad de la actividad de seguros asegurado en Rumanía. Los datos estadísticos utilizados en el cálculo de las primas de segurosAviva Aviva Life Insurance Company por una Administración Privado de Pensiones el 26 de julio de 2007, Aviva recibió la aprobación de la Comisión de Sistema Privado de Pensiones Comisión de Supervisión (CSSPP) para establecer una compañía de gestión de las pensiones privadas: Aviva Administración de la empresa un fondo de pensiones privado. El 25 de agosto de 2007, recién fundada compañía recibió Autoorizatia obligatoria la gestión de fondos de pensiones, pensiones Viva. La empresa fue fundada en 2007 y administra un fondo voluntario de pensiones, mi pensión. Datos de identificación de la empresa Aviva Administración de fondos privados de pensiones - Aviva Administración de la empresa por un Mundo Responsable - Las pensiones privadas Dirección: Str.. Buzesti 76-80, et. 4, sector 1, Bucarest - CIF: 21948054 -número de registro comercial: J40/11737/2007 - capital: 17.579.916 euros Aviva Aviva Investors Inversores Rumania Rumania es el nuevo nombre de la SAI parte de la compañía del Grupo Aviva Certinvest Rumania en septiembre de 2007, cuando fue comprada por el grupo. Certinvest ha aportado su experiencia adicional y el valor de la compañía de seguros con experiencia en el mercado de inversiónRumania. Certinvest experiencia en Rumanía de la fecha de 1994. La compañía ha demostrado a lo largo de los años como uno de los innovadores y los administradores de fondos de inversión más dinámica en el mercado rumano. El 29 de septiembre de 2008, Certinvest en terceras empresas, que se ocupan de la gestión del capital mundial cada vez Aviva Aviva Investors Rumania. Av.
Italiana
2007 Aviva è presente in Romania attraverso tre società: - Aviva Vita Assicurazioni - Aviva Amministrazione Aziendale per un fondo pensionistico privato - Aviva Investors Life Insurance Romania Aviva Aviva Life Insurance ha avviato i lavori per 11 ottobre 2000. Aviva Life Insurance è UNSAR socio Unione Nazionale fra le Imprese Assicuratricie di riassicurazione provenienti dalla Romania ed è affiliata alla UNSICAR - L'Associazione Nazionale di intermediazione assicurativa e di consulenza in Romania. Aviva è l'iniziatore e membro fondatore dell'Associazione delle pensioni private Administration (APAPR). Qui trovate la relazione annuale della società per il 2007 . Qui trovate la relazione annuale della società per il 2008 i datiAviva Assicurazioni Vita - Aviva Life Insurance Co. Identificazione - Indirizzo: str. Buzesti 76-80, et al. 1, sector 1, Bucarest - P. IVA: 12.295.479 - Numero di registrazione commerciale: J40/9186/18.10.1999 - forma giuridica: società per azioni - Capitale sociale: euro 165.620.690 - assicuratore autorizzato dalla Commissione di vigilanza delle assicurazioni - Numero di registrazione su RegisGli investitori La Romania ha pochi amministra attualmente 15 milioni in quattro fondi comuni di investimento, ciascuno orientato verso altri investimenti. Gli investitori Aviation gestisce conti di investimento anche individuali.
Franceza
2007 Aviva est présent en Roumanie à travers trois sociétés: - Aviva Life Insurance - Aviva Compagnie d'administration d'un fonds de pension privés - Aviva Investors Roumanie Aviva Life Insurance Aviva Life Insurance a commencé à travailler sur 11 octobre 2000. Aviva Life Insurance est UNSAR-membres de l'Union nationale des Sociétés d'Assuranceset de réassurance en provenance de Roumanie et est affiliée à UNSICAR - L'Association nationale de l'assurance de courtage et conseil en Roumanie. Aviva est l'initiateur et membre fondateur de l'Association des régimes de pension privés Administration (APAPR). Vous trouverez ici le rapport annuel de la société pour l'année 2007 . Vous trouverez ici le rapport annuel de la société pour 2008 des donnéesLife - Assurance Aviva Aviva Life Insurance Co. Identification - Adresse: Str. Buzesti 76-80, et. 1, 1, Bucarest - TVA: 12.295.479 - Nombre de commerciaux: l'enregistrement J40/9186/18.10.1999 - juridique: forme commune - société anonyme de capitaux du secteur: 165.620.690 EUR - Assureur autorisé par la Commission de surveillance d'assurance - numéro d'enregistrement sur RegisLes assureurs Trul: AR liste des agents 001/10.04.2003 offrant des services consultatifs financiers Aviva: assurance individuelle des agents des agents d'assurance d'entreprise Gestion des personnes morales agent subordonnés d'assurance - l'activité d'assurance d'entreprise en Roumanie est régi par la loi 32 / 2000 sur les sociétés d'assurancesurveillance des assurances et en Roumanie avec toutes les lois pertinentes et la Commission de contrôle des assurances (CSA) est spécialisée autorité autonome ayant la personnalité juridique, dont l'objectif principal est de protéger et de promouvoir la stabilité de l'activité d'assurance assurés en Roumanie. Les données statistiques utilisées dans le calcul des primes d'assuranceAviva Life Insurance Aviva Compagnie d'administration pour un fonds de pension privé le 26 Juillet 2007, Aviva a reçu l'approbation de la Commission des régimes de pension privés du système de surveillance de la Commission (CSSPP) de mettre en place une gestion de pension d'entreprise privée: Aviva Compagnie d'administration un fonds de pension privés. Le 25 août 2007, nouvelle compagnie a reçu Autoorizatia la gestion des fonds de pension obligatoire, la pension Viva. La société a été fondée en 2007 et gère un fonds de pension volontaire, ma pension. Identification des données Aviva Compagnie d'administration d'un fonds de pension privés - Aviva Compagnie d'administration pour un monde responsable - Pensions privées Adresse: Str. Buzesti 76-80, et. 4, secteur 1, Bucarest - TVA: 21948054 -numéro d'immatriculation: J40/11737/2007 - Le capital social: EUR 17.579.916 Aviva Investors Aviva Investors Roumanie Roumanie est le nouveau nom de l'ISC partie Certinvest entreprise d'Aviva Group Roumanie en Septembre 2007, quand il a été acheté par le groupe. Certinvest a apporté une expérience supplémentaire et la valeur de l'entreprise d'assurance ayant une expertise dans le marché de l'investissementRoumanie. Certinvest expérience dans les dates de la Roumanie à partir de 1994. La société a prouvé au fil des ans comme l'une des dynamiques et novatrices gestionnaires de fonds communs de placement plus sur le marché roumain. Le 29 Septembre 2008, Certinvest rejoint d'autres entreprises qui s'occupent de la gestion de capitaux mondiaux devient Aviva Aviva Investors Roumanie. Av.Les investisseurs de la Roumanie a quelques gère actuellement 15 millions dans quatre fonds communs de placement, chaque orientés vers d'autres investissements. Les investisseurs de l'aviation gère également les comptes de placement individuel.
Germana
Aviva ist 2007 in Rumänien präsent durch drei Firmen: - Aviva Life Insurance - Aviva Administration Company für einen privaten Pensionsfonds - Aviva Investors Romania Aviva Life Insurance Aviva Life Insurance hat ihre Arbeit aufgenommen 11. Oktober 2000. Aviva Life Insurance ist UNSAR-Mitglied National Union of Insurance Companiesund Rückversicherungsunternehmen aus Rumänien und ist UNSICAR angeschlossen - Die National Association of Insurance Brokerage und Consulting in Rumänien. Aviva ist Initiator und Gründungsmitglied der Association of Private Pension Administration (APAPR). Sie finden den Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr 2007 . Hier finden Sie den Jahresbericht des Unternehmens für 2008 DatenIdentification Aviva Life Insurance - Aviva Life Insurance Co. - Adresse: Str. Buzesti 76-80, et. A, Sektor 1, Bukarest - Mehrwertsteuer: 12295479 - Anzahl der kommerziellen Registrierung: J40/9186/18.10.1999 - Rechtsform: Aktiengesellschaft - Hauptstadt: EUR 165.620.690 - Versicherer Genehmigung durch die Kommission für Versicherungsaufsicht - Nummer der Eintragung in das RegisTrul Versicherer: AR 001/10.04.2003 Liste Agenten bieten Finanzberatung Aviva: individuelle Versicherungsagenten Versicherungsagenten Corporate Executive Management von juristischen Personen Untergebenen Versicherungsvertreter - Corporate Insurance Tätigkeit in Rumänien beträgt 32 geregelt durch das Gesetz / 2000 über Versicherungenund Versicherungsaufsicht in Rumänien mit allen einschlägigen Rechtsvorschriften und der Versicherungsaufsichtsbehörde Kommission (CSA) ist autonome Behörde mit Rechtspersönlichkeit, deren primäres Ziel ist es, den Schutz und die Förderung der Stabilität der versicherten Tätigkeit in Rumänien Versicherungen spezialisiert. Statistische Daten zur Berechnung von Versicherungsprämien verwendetAviva Life Insurance Company Aviva Administration für einen privaten Pensionsfonds am 26. Juli 2007 erhielt Aviva Genehmigung durch die Kommission der privaten Altersvorsorge System Supervisory Commission (CSSPP) an das Unternehmen schaffen eine private Rentenversicherung Verwaltungsgesellschaft: Aviva Administration einen privaten Pensionsfonds. Am 25. August 2007, neu gegründete Unternehmen erhielt Autoorizatia Verwaltung obligatorischen Pensionskasse, Pensionsfonds Viva. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und verwaltet in einer freiwilligen Pensionsfonds, Pensions-Me. Kenndaten Aviva Administration Company für einen privaten Pensionsfonds - Aviva Administration Company für eine verantwortungsvolle Private Pensionen - Adresse: Str. Buzesti 76-80, et. 4, Sektor 1, Bukarest - Mehrwertsteuer: 21948054 -Firmenbuchnummer: J40/11737/2007 - Hauptstadt: EUR 17.579.916 Aviva Investors Aviva Investors Romania Rumänien ist der neue Name des Certinvest SAI, ein Unternehmen Teil von Aviva Group Rumänien im September 2007, als es der Gruppe erworben wurde, durch. Certinvest hat zusätzliche Erfahrung und den Wert der Versicherung mit Expertise im Investment-Markt gebrachtRumänien. Certinvest Erfahrungen in Rumänien stammt aus dem Jahr 1994. Die Gesellschaft der Jahre hat sich mehr als als eine der dynamischsten und innovativsten Fondsmanagern in den rumänischen Markt. Am 29. September 2008, trat Certinvest anderen Unternehmen, die sich mit globalen Aviva Capital Management zu Aviva Investors Rumänien. AvRumänien hat einige Anleger verwaltet derzeit 15.000.000 € aus vier Investmentfonds, die jeweils orientiert andere Investitionen. Aviation Investors verwaltet auch einzelne Anlageform.
Rusa
Инвесторы Румынии в настоящее время имеет несколько управляет 15 млн в четыре паевых инвестиционных фондов, ориентированных на каждом других инвестиций. Авиация Инвесторы управляет также индивидуальные инвестиционные счета.
Portugheza
Aviva 2007 está presente na Roménia através de três empresas: - Aviva Life Insurance - Aviva Administração de Empresas de Previdência Privada - Aviva Investors Roménia Aviva Aviva Life Insurance Life Insurance começou a trabalhar no 11 outubro de 2000. Aviva Life Insurance é UNSAR-membro da União Nacional de Companhias de SegurosEmpresas de Resseguros e da Roménia e é filiada à UNSICAR - A Associação Nacional das Corretoras de Seguros e Consultoria na Roménia. Aviva é o iniciador e membro fundador da Associação de Previdência Privada (Administração APAPR). Aqui você encontra o relatório anual da empresa para 2007 . Você encontra o relatório anual da empresa para 2008 dadosIdentificação Aviva Life Insurance - Aviva Life Insurance Co. - Endereço: Str. Buzesti 76-80, al. 1, sector 1, Bucareste - IVA: 12295479 - Número de registo comercial: J40/9186/18.10.1999 - Forma jurídica: sociedade anónima - capital: EUR 165.620.690 - seguradora autorizada pela Comissão de Supervisão de Seguros - número de inscrição no RegisSeguradoras trul: AR lista de agentes 001/10.04.2003 oferecendo serviços de consultoria financeira Aviva: individual agentes de seguros agente de seguros executivo de gestão corporativa da segurança jurídica agente de seguros subordinados pessoas - a atividade de seguros das empresas na Roménia é regulamentada pela Lei 32 / 2000, as companhias de segurose supervisão de seguros na Roménia, com toda a legislação pertinente ea Comissão de Supervisão de Seguros (CSA) é especializada autoridade autônoma com personalidade jurídica, cujo principal objetivo é proteger e promover a estabilidade da actividade seguradora segurado na Roménia. Os dados estatísticos utilizados no cálculo dos prémios de seguroAviva Aviva Life Insurance Company Administração de Previdência Privada em 26 de julho de 2007, Aviva recebeu aprovação da Comissão de Previdência Privada do Sistema de Fiscalização da Comissão (CSSPP) para estabelecer uma sociedade de gestão de previdência privada: Aviva Administração de Empresas um Fundo de Previdência Privada SA. Em 25 de agosto de 2007, recém-fundada empresa recebeu um Autoorizatia gestoras de fundos de pensão obrigatório, pensão Viva. A empresa foi fundada em 2007 e administra um fundo voluntário de pensão, a minha pensão. Os dados de identificação Aviva Administração de Empresas de Previdência Privada - Aviva Administração de Empresas de Responsável - Previdência Privada Endereço: Rua. Buzesti 76-80, al. 4, sector 1, Bucareste - IVA: 21948054 -número de registo comercial: J40/11737/2007 capital -: EUR 17.579.916 Aviva Aviva Investors Investors Roménia A Roménia é o novo nome da Certinvest IAS, uma empresa do Grupo Aviva Roménia, em Setembro de 2007, quando foi adquirida pelo grupo. Certinvest trouxe a experiência adicional e valor da companhia de seguros com experiência no mercado de investimentoRoménia. Certinvest experiência em datas Roménia a partir de 1994. A empresa tem demonstrado ao longo dos anos como um dos mais dinâmicos e inovadores diretores de fundos mútuos no mercado romeno. Em 29 de setembro de 2008, juntou-se Certinvest outras empresas que lidam com a gestão do capital global se tornar Aviva Aviva Investors Roménia. Av.Investidores Roménia tem poucos atualmente administra 15 milhões em quatro fundos mútuos, cada uma baseada em torno de um tipo diferente de investimento. Aviação Investidores gerencia contas de investimento também individual.
Intra in cont

Email:

Parola:

Cont nou
Promovare

Produse curatenie